Česká mise k technologickému transferu navštívila Izrael
Česká mise k technologickému transferu navštívila Izrael

Vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová zorganizovala ve spolupráci s Akademií věd ČR, Technologickou agenturou ČR a spolkem Transfera ve dnech 5. až 9. února 2017 českou odbornou misi k technologickému transferu do Izraele. Českou delegaci vedl předseda Technologické agentury ČR Petr Očko. Mise se kromě zástupců pracovišť technologického transferu devíti českých univerzit a Akademie věd ČR zúčastnil také rektor Technické univerzity v Liberci a člen RVVI prof. Zdeněk Kůs. Izraelské univerzity a výzkumná pracoviště mají v oblasti technologického transferu dlouholetou tradici a patří k nejúspěšnějším na světě v oblasti komercializace výsledků výzkumu a zakládání spin-off firem. 

Česká delegace nejprve navštívila výroční konferenci „Israel Technology Transfer Organisation (ITTN)“ v Tel Avivu, jíž se každoročně účastní zástupci všech pracovišť technologického transferu předních izraelských univerzit a největších nemocnic. V rámci konference proběhla řada zajímavých B2B schůzek. Členové české mise následně navštívili také Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, kde pro ně vědecká diplomatka společně se zástupci Yissumu, tech-transferové společností Hebrejské univerzity, připravila více než šestihodinový odborný seminář. Yissum byl založen už v roce 1964 a patří mezi tři nejstarší tech-transferová univerzitní pracoviště na světě. Dana Gavish-Fridman účastníky semináře detailně seznámila s procesem komercializace výzkumu v podmínkách Hebrejské univerzity a představila i nejúspěšnější technologie, které na Hebrejské univerzitě v posledních letech vznikly. Patří mezi ně například technologie pro automatizaci řízení automobilů MobilEye, která je schopná účinně předejít dopravním kolizím, nebo unikátní softwarové řešení BriefCam, umožňující splynutí video sekvencí několikahodinových záznamů bezpečnostních kamer v jeden okamžik. Díky technologii BriefCam dokázali policisté v Bostonu v srpnu 2013 ve velmi krátkém čase identifikovat útočníky, kteří zaútočili na tamní běžecký maraton. 

Vědecká diplomatka pro účastníky mise dále zorganizovala ve spolupráci s Benjaminem Sofferem, předsedou ITTN a ředitelem technologického centra Technionu, odborný seminář na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Benjamin Soffer sdílel s českými účastníky mise vlastní zkušenosti v oblasti úspěšné komercializace výsledků výzkumu v rámci Technionu, které získal během své více než 15leté praxe, a představil unikátní podnikatelský akcelerátor Technionu DRIVE, zaměřující se zejména na vývoj technologií v ICT, robotice a oblasti Big Data. V rámci semináře vystoupil také Dr. Roee Atlas z National Institute for Biotechnology in Negev (NIBN) působící při Ben Gurionově Univerzitě v Beer Ševě, a Alon Barnea, ředitel komercializace výzkumu a spolupráce s průmyslem na Afeka Academic College of Engineering v Tel Avivu. 

V neposlední řadě navštívili členové české tech-transferové mise prestižní Weizmannův institut věd v Rechovot, kde se setkali víceprezidentem institutu pro technologický transfer prof. Mudi Shevesem. Prof. Sheves je zároveň předsedou Yedy, tech-transferového pracoviště Weizmannova institutu. Mezi největší úspěchy Yedy patří lék Copaxone, užívaný pro zmírnění příznaků roztroušené sklerózy. Patent, který se stal jádrem pro vývoj léku, Yeda v roce 1987 úspěšně licencovala výrobci léčiv Teva Pharmaceutical Industries. Prodej Copaxonu dosahuje ročně jen v USA objemu 4,5 miliard USD. 

Projekt byl většinově financován Úřadem vlády ČR z prostředků ekonomické diplomacie.