Vicepremiér Bělobrádek zahájil v Brně vědeckovýzkumný veletrh a navštívil Ústav přístrojové techniky AV ČR, který letos oslaví 60 let od svého vzniku

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek zavítal v úterý 28. února 2017 do Brna, kde v prostorách výstaviště zahájil veletrh Věda Výzkum a Inovace a následně navštívil výzkumná pracoviště Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. Tato prestižní vědeckovýzkumná instituce v letošním roce oslavila 60 let od svého založení v lednu 1957. Pracovní cestu do moravské metropole místopředseda vlády zakončil v sídle herní vývojářské firmy Madfinger Games, kde se setkal nejen s jejím vedením, ale i s dalšími předními zástupci tohoto prudce se rozvíjejícího sektoru průmyslu.

V rámci veletrhu Výzkum, Vývoj a Inovace 2017 promluvil místopředseda vlády Bělobrádek jako hlavní řečník konference „Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017–2020“ na téma naplňování cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI). Strategický dokument zásadního významu pro rozvoj českého vědeckovýzkumného prostředí schválila vláda v únoru 2016.

Další zastávkou cesty vicepremiéra Bělobrádka v Brně byla prohlídka výzkumných pracovišť Ústavu přístrojové techniky AV ČR. „Ústav přístrojové techniky za šedesát let své existence potvrdil pozici mezi prestižními a vyhledávanými vědeckovýzkumnými centry. Dokázal propojit partnery z akademické i podnikové sféry a z této spolupráce vygenerovat aplikovatelné výsledky, často světově unikátní přístroje. V posledních desetiletích se tu navíc daří výrazně rozšiřovat mezinárodní spolupráci. A toto všechno plně souzní s hlavními cíli strategie Národní politiky VaVaI pro roky 2016 až 2020, v jejímž rámci zavádíme opatření právě pro vybudování silné základny aplikovaného výzkumu v České republice,“ řekl k návštěvě Ústavu přístrojové techniky AV ČR místopředseda vlády Bělobrádek.
 
Na závěr pracovní cesty místopředseda vlády navštívil herní vývojářskou firmu Madfinger Games, kde jednal o perspektivách českého herního průmyslu a možnostech podpory tohoto sektoru z veřejných zdrojů.