Opravený výpočet Hodnocení 2015 - aktualizace

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 94. zasedání konaném 6. března 2017 doporučila zveřejnit opravený výpočet Hodnocení 2015 ve verzi 2017-03-08.

Na základě prvních ohlasů jsou opravené tabulky (byly doplněny výsledky z minulých hodnocení a odstraněna chyba "42") ke stažení k dispozici na této adrese: http://hodnoceni15.rvvi.cz/www/

Při kontrole dat se na doporučení KHV, prosím, věnujte zejména výsledkům publikovaným v konferenčních sbornících uvedených ve SCOPUS a na články publikované v impaktovaných časopisech uvedených ve WoS.

Termín pro podání případných připomínek ke zveřejněnému výpočtu Hodnocení 2015 je 14. březen 2017 v 10.00 hod.

Pro maximální urychlení celého procesu zašlete připomínky mailem přímo Mgr. Lucii Sladké: sladka.lucie@vlada.cz a poskytovatele uveďte do kopie. Do předmětu, prosím, uveďte text Hodnocení 2015 – připomínky.

Výsledky navržené OVHP k vyřazení byly předány KHV k řešení. A to včetně doručených rozporů.

Po zapracování případných připomínek a závěrečné kontrole KHV, následně Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválí výsledky Hodnocení 2015.