Vicepremiér Bělobrádek na Pražském fóru AV ČR: Význam neuniverzitního výzkumu nejen v Evropě v budoucnu poroste

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek zahájil ve středu 8. března mezinárodní konferenci, kterou pod názvem "Pražské fórum – perspektivy evropského neuniverzitního výzkumu po roce 2020" uspořádala Akademie věd České republiky u příležitosti končícího funkčního období předsedy AV ČR Jiřího Drahoše. 

Akce se konala za účasti vrcholných představitelů špičkových evropských výzkumných neuniverzitních institucí, jakými jsou Günter Stock, prezident Evropské federace národních akademií věd, Maive Rute, zástupkyně generálního ředitele Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre) Evropské komise, Michael Matlosz, prezident Francouzské národní agentury na podporu výzkumu nebo Martin Stratmann, který je prezidentem německé Max Planck Society a dalších. 

Mezi hlavními tématy konference a diskusních panelů, které v jejím rámci probíhají, jsou otázky budoucnosti neuniverzitních výzkumných institucí a infrastruktur, jejich budoucí rozvoj, ale také mechanismy jejich fungování a role při financování vědy v různých zemích nebo regionech Evropy.   
„Dnešní Pražské fórum je ideální příležitostí pro otevřenou diskusi, výměnu zkušeností a doporučení v otázkách řízení a financování systému vědy s vrcholnými představiteli renomovaných neuniverzitních výzkumných institucí. V rámci Sekce pro vědu, výzkum a inovace se dlouhodobě snažíme o větší podporu internacionalizace české vědy a o nastavení podmínek k posílení mezinárodní spolupráce našich vědeckovýzkumných infrastruktur. Ta doposud pokulhává a přitom jde o jednu ze základních podmínek dalšího rozvoje systému české vědy,“ řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.