Seminář pro uživatele editačního rozhraní VaVeR - nový termín

S pověřením ředitele Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovací pana Ing. Jana Marka, CSc., bychom Vás rádi pozvali na další termín semináře IS VaVaI 2.0 k aplikaci VaVeR (editační rozhraní), který se bude tematicky vztahovat k práci s aplikací VaVeR a vkládání dat do systému IS VaVaI 2.0 a je určen pro příjemce.

Seminář proběhne v úterý 28. 3. 2017 od 9:00 v zasedacím sále budovy Ministerstva dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1.

Zástupci oddělení informačních systémů Vám představí funkčnosti a náležitosti aplikace VaVeR v IS VaVaI 2.0.  

Pro přihlášení využijte prosím emailovou adresu sladka.lucie@vlada.cz.

Přihlášení je možné do naplnění kapacity sálu (80 míst).

Budeme se těšit na Vaši účast.

Realizační tým RVVI.cz
Úřad vlády ČR