Vicepremiér Bělobrádek oficiálně představil druhého vědeckého diplomata. Bude působit v USA
Vicepremiér Bělobrádek oficiálně představil druhého vědeckého diplomata. Bude působit v USA

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek představil ve středu 24. května 2017 na tiskové konferenci dalšího vědeckého diplomata. Stal se jím Luděk Moravec a bude působit ve Spojených státech amerických. Rozšiřuje tak tým českých vědeckých diplomatů po Delaně Mikolášové, která působí v Izraeli od podzimu 2015.

„Po úspěšné misi Delany Mikolášové v Izraeli jsou USA druhou strategickou destinací české vědecké diplomacie. Od druhého vědeckého diplomata máme tedy velká očekávání, protože rozsáhlé a vyspělé vědeckovýzkumné prostředí Spojených států amerických nabízí mnoho možností pro výzkumné instituce jak z oblasti základního a aplikovaného výzkumu, stejně tak perspektivu pro firemní sektor,“ řekl místopředseda vlády Bělobrádek během dnešní tiskové konference, které se účastnil také ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a oba vědečtí diplomaté.  

Nový vědecký diplomat nastoupí na zastupitelský úřad ve Washingtonu a bude řízen Úřadem vlády ČR a Ministerstvem zahraničních věcí. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit především navazování těsnějších vztahů a strategických partnerství s klíčovými americkými vědeckovýzkumnými institucemi, jako jsou National Science Fund, NASA nebo National Institute of Health. Dále bude prezentovat českou vědu a výzkum na konferencích a odborných fórech, podporovat vysílání českých vědců do výzkumných týmů a samozřejmě posilovat vazby a projekty spolupráce, které již fungují (např. oblast jaderného výzkumu). Moravec se také stane prostředníkem při organizaci vědeckých misí a bude propojovat univerzitní pracoviště obou zemí s výzkumnými organizacemi a podniky. Mezi perspektivními oblastmi zájmu nového vědeckého diplomata jsou obrana a bezpečnost, energetika, zdravotnictví, kosmický výzkum, IT a biotechnologie nebo vývoj pokročilých materiálů a dopravních prostředků.  
Moravec byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení odbornou komisí složenou ze zástupců úřadu vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Bělobrádka a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dosud působil na Ministerstvu vnitra ČR, kde měl na starost oblast bezpečnostního výzkumu a vzdělávání.

Vědecká diplomatka v Izraeli
Mezi úspěchy vědecké diplomatky v Izraeli Delany Mikolášové patří realizace více než 100 projektů zaměřených na mobilitu českých a izraelských vědců a zorganizování několika misí českých vědců a podnikatelů - zejména v oblastech nanotechnologií, genomiky rostlin a technologického transferu. 
Velkým úspěchem česko-izraelských vztahů ve vědní oblasti je podpis deklarace o spolupráci mezi Českou republikou a prestižním Weizmannovým institutem věd, který se řadí mezi deset nejlepších výzkumných institucí na světě. Příkladem úspěšného propojování univerzit je pak spolupráce Technické univerzity v Liberci s Ben Gurionovou univerzitou v Beer Shevě. V rámci programu mezinárodní spolupráce INTER-EXCELLENCE (mj. pokračování programu GESHER) bude ve druhé polovině roku otevřena českým vědeckým pracovníkům výzva také pro Izrael.
Na vládní úrovni je vzájemná spolupráce s Izraelem ve vědní oblasti také velice úspěšná. V rámci oficiální návštěvy vicepremiéra Bělobrádka v Izraeli v březnu tohoto roku proběhlo mimo jiné setkání s ministrem pro vědu, technologie a vesmír Ofirem Akunisem. Ministr Akunis rovněž přijal pozvání české strany k návštěvě České republiky, která by měla proběhnout v červnu 2017. 

Více o cestě místopředsedy vlády Bělobrádka do Izraele jsme psali v tiskových zprávách:
Vicepremiér Bělobrádek zahájil pracovní cestu v Izraeli, kde jednal o dalším prohlubování vzájemných vztahů ve vědě a výzkumuPodpis deklarace o spolupráci s Weizmannovým institutem věd je pro ČR velkým úspěchem a vynikající vizitkou