Vicepremiér Bělobrádek jednal v Bruselu se dvěma eurokomisaři
Vicepremiér Bělobrádek jednal v Bruselu se dvěma eurokomisaři

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se během své pracovní cesty v Bruselu ve čtvrtek 22. června 2017 setkal s eurokomisařem pro výzkum, vývoj a inovace Carlosem Moedasem a také s Jyrki Katainenem, který je místopředsedou Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost.

„S komisařem Moedasem jsem hovořil především o současnosti a budoucnosti rámcového programu Horizont 2020. Evropská komise nám například opakovaně přislíbila úpravu pravidel a postupů v otázce veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, protože nejen v našem prostředí se jedná o poměrně ožehavé téma, ve kterém nepanuje vždy jednoznačný výklad. Mluvili jsme také o dalším směřování evropského výzkumu a propojenosti řetězce věda-inovace-digitální technologie, které Moedas představil ve své vizi Tří O,“ řekl vicepremiér Bělobrádek. (Open Innovation, Open Science, Open to the World - http://bit.ly/2sTKcoA)

Ze statistik vyplývá, že počet projektů s českou účastí v programu Horizont 2020 je celkem dobrý, ovšem podíl získané finanční podpory je nízký. Podobná situace panuje ve většině nových členských států. Proti „starým“ členským státům jako je třeba Rakousko nebo Německo, Česká republika výrazně ztrácí. 

S eurokomisařem Katainenem pak Bělobrádek diskutoval především o problematice reindustrializace Evropy, kde EU systematicky zohledňuje a podporuje růst konkurenceschopnosti evropského průmyslu a posílení unijní průmyslové základny. Oblast výzkumu, vývoje a inovací zde hraje klíčovou roli. Mezi dalšími tématy dnešního jednání českého vicepremiéra s komisařem Katainenem pak dominovala otázka směřování Evropy v podpoře digitalizace průmyslu. „Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropské unie, a proto oceňujeme - budeme se aktivně podílet - na všech snahách Komise směrem k vytvoření jednotné a progresívní evropské průmyslové politiky,“ uzavřel místopředseda vlády.