Hodnocení výzkumných organizací podle M17+

Během letních prázdnin se rozbíhá realizace hodnocení podle nově schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI platné od roku 2017. Všechny relevantní informace a materiály jsou průběžně uveřejňovány a aktualizovány na těchto stránkách, naleznete je jak v sekci věnované zasedáním RVVI, tak přehledně v samostatné sekci Hodnocení VaVaI/2017

V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865). 

S dotazy spojenými s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení se obracejte na pracovníky Oddělení informačních systémů mailem: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003872, 224003874).