Bibliometrie v roce 2017 (M17+)
Bibliometrie v roce 2017 (M17+)

V souvislosti s výběrem nebibliometrizovatelných výsledků přihlašovaných do hodnocení v tomto roce jsou vznášeny požadavky ze strany výzkumných organizací na přeřazení některých výsledků mezi výsledky, které by měly být podrobeny bibliometrické analýze. Vzhledem k průběžně aktualizovaným údajům na straně databází WoS a Scopus a časovým posunům mezi oficiální dostupností dat a evidencí v živých databázích, si Vás dovolujeme požádat o uzavření žádostí na provedení přesunů v termínu do 31. 8. 2017.

1. 9. 2017 bude soupis výsledků, jež budou podrobeny bibliometrické analýze, definitivně uzavřen a propojen s požadovanými hlavními a doprovodnými indikátory podle Bibliometrických analýz pro hodnocení v roce 2017. Výsledky, ke kterým nebude možné příslušné indikátory získat, budou posouzeny odděleně.

Přihlašování výsledků do SKV je možné do 30. 9. 2017. Do hodnocení vstupují výsledky uplatněné v roce 2016 odevzdané do 31. 5. 2017 do RIV. Limit pro přihlašování vybraných výsledků organizacemi pobírajícími v roce 2016 institucionální podporu (DK RVO) vyplývá z původní tabulky, která byla zpracována a zveřejněna v sekci Hodnocení VaVaI/2017/Hodnocení vybraných výsledků v termínu do 15. 6. 2017. Viz dále Postup pro hodnocení výsledků v roce 2017.

Neváhejte prosím s dalšími dotazy kontaktovat pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865).

S dotazy spojenými s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení se obracejte na pracovníky Oddělení informačních systémů mailem: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003872, 224003874).