Z mimořádného zasedání RVVI 8. září 2017 - stav zapracování výdajů na VaVaI do návrhu zákona o státním rozpočtu 2018
Z mimořádného zasedání RVVI 8. září 2017 - stav zapracování výdajů na VaVaI do návrhu zákona o státním rozpočtu 2018

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se na svém mimořádném zasedání 8. 9. 2017 v jednom z hlavních bodů zabývala stavem zapracování výdajů na VaVaI schválených vládou do návrhu zákona o státním rozpočtu 2018, který MF aktuálně předkládá vládě. Rada nadále trvá na svém dřívějším usnesení z letošního června (RVVI: Návrh MF k rozpočtu na vědu po jeho schválení vládou ohrožuje systém VaV).

RVVI dále žádá místopředsedu vlády Bělobrádka, aby trval na dodržování zákona č. 130/2002 Sb. a vládou schváleného usnesení č. 385 z 22. 5. 2017. Zároveň žádá vicepremiéra Bělobrádka, aby podpořil stanovisko premiéra Sobotky, ve kterém také požaduje dodržení usnesení vlády.