Zahájena 3. etapa Hodnocení VO 2016

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 98. zasedání konaném 18. září 2017 doporučila zahájit 3. etapu Hodnocení výzkumných organizací 2016.  Dne 19. září 2017 byly zpřístupněny tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac (dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016). Další informace a tabulky ke stažení jsou dostupné zde nebo zde.