Definice druhů výsledků

Vláda ČR na svém zasedání 29. listopadu 2017 schválila aktualizované Definice druhů výsledků, které vejdou v platnost 1. 1. 2018.

Materiál je samostatnou přílohou platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865).

S dotazy spojenými přímo se zadáváním výsledků do RIV a souvisejících aplikací se, prosím, obracejte na pracovníky Oddělení informačních systémů mailem: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003872, 224003874).

Definice druhů výsledků ke stažení zde.