RVVI se zabývala udržitelností výzkumných infrastruktur a problematikou daňových odpočtů ve výzkumu
RVVI se zabývala udržitelností výzkumných infrastruktur a problematikou daňových odpočtů ve výzkumu

Ve čtvrtek 22. února 2018 proběhlo ve Strakově akademii jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše a za účasti ministryně financí Aleny Schillerové, ministra školství Roberta Plagy a ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera. K hlavním tématům zasedání patřila podpora udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur, problematika daňových odpočtů na výzkum a implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ na národní úrovni.

Záznam tiskové konference po 333. zasedání RVVI můžete zhlédnout zde:  bit.ly/2Cc0dM1  


Premiér a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš již na minulém zasedání vyjádřil nutnost provedení analýzy rozdělení výdajů na vědu a výzkum, zejména v případě financování a udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur. Ministr školství Robert Plaga k tomu předložil na jednání materiál k investičním projektům Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Za využití prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje z něj byly v letech 2007–2015 významně podpořeny a modernizovány kapacity výzkumných organizací prostřednictvím 48 projektů výzkumu, vývoje a inovací. V centru zájmu je 6 velkých projektů schválených Evropskou komisí s jednotlivými investičními náklady nad 50 mil. eur. Celkové investiční náklady zde dosáhly výše přes 15 mld. Kč, z toho 85% podíl EU tvořil 12,7 mld. Kč. Dalších 42 běžných projektů výzkumných center dosáhlo investic ve výši přes 15 mld. Kč s podílem evropských financí 12,8 mld. Kč.

Česká republika je vůči Evropské komisi povinna zabezpečit udržitelnost kapacit, jejichž vybudování bylo finančně podpořeno z prostředků Evropských fondů (OP VaVpI), a to v období 5 let po ukončení realizace projektů, tedy většinou do roku 2020. „Dostali jsme přehled o centrech VaVpI, dozvěděli jsme se o počátečních investicích, a protože v roce 2020 jim končí udržitelnost, zajímá nás, jakým způsobem tato centra hospodaří a jestli je stát bude dál podporovat. Pan ministr Plaga proto dostal za úkol předložit přesné analýzy výdajů. Až bude vláda postupně navštěvovat jednotlivé kraje, chceme alespoň ta největší centra navštívit,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Dalším bodem programu byla problematika daňových odpočtů ve výzkumu. Jde o nepřímou podporu firem, která se v ČR uplatňuje snížením základu daně z příjmu na základě rozhodnutí finančního úřadu. Možnost odborného stanoviska směrodatného pro postup finančního úřadu naše legislativa neurčuje. Zákon o daních z příjmů přitom vytváří prostor pro aktivity, které nemusí být zcela v souladu se zájmy státu na výběru daně. Možnou inspirací v řešení situace je rakouský model tzv. výzkumných prémií, kdy je podpora prováděna cestou vrácení části daně z příjmu.

Členové rady projednali i dosavadní průběh implementačních kroků v nově zavedeném hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+). Na národní úrovni probíhá první rok implementace bez přerušení. Náběh Modulu 1 tzn. hodnocení vybraných výsledků prostřednictvím vzdálených recenzí bylo spuštěno v únoru 2018. S pomocí speciální aplikace SKV je hodnoceno cca 1500 excelentních výsledků roku 2016. Hodnocení v Modulu 2 cestou bibliometrické analýzy probíhá dle předpokladů. K průběžným výsledkům proběhnou v březnu dvě odborné konference určené zástupcům výzkumných organizací s účastí poskytovatelů a médií, a to 15. března 2018 v Olomouci a 20. března 2018 v Praze.

Rada se dále opět zabývala stavem příprav k návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI pro roky 2019–2021 s výhledem do roku 2025 a financováním aplikovaného výzkumu v gesci MPO a Technologické agentury ČR.