Konference Implementace METODIKY 2017+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na konferenci Implementace Metodiky 2017+.

Pro setkání v Praze i Olomouci je kapacita již zcela naplněna. Z tohoto důvodu nepřijímáme další registrace.

Na konferenci bude představena metodologie hodnocení bibliometrickou analýzou. Na základě závěrů bibliometrických oborových zpráv a zpráv ze skupin oborů budou zároveň identifikována pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších časopisech příslušných oborů. Samostatně bude prezentována aplikace k hodnocení vybraných výsledků.

Úvodního slova se ujmou zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořák, prof. Moravcová a dr. Baran. Praktickou stránku hodnocení představí pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace dr. Miholová, dr. Nekorjak, dr. Majer a Mgr. Avakian. Odborný komentář k předloženým závěrům, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace přednesou předsedové Odborných panelů.