Navazující konference Implementace METODIKY 2017+

RVVI ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Akademií věd ČR si Vás dovolují pozvat na navazující konference Implementace Metodiky 2017+

 

Na konferenci bude představena metodologie hodnocení bibliometrickou analýzou, nově zejména s důrazem na detailní představení bibliometrické zprávy pro výzkumné organizace. Na základě závěrů oborových zpráv a zpráv ze skupin oborů zde budou zveřejněna pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších časopisech příslušných oborů. Samostatně budou prezentovány výstupy hodnocení vybraných výsledků.

Úvodního slova se ujmou zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořák a dr. Baran. Praktickou stránku hodnocení představí ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Marek a pracovníci dr. Miholová, dr. Nekorjak, dr. Majer a Mgr. Avakian. Odborný komentář k předloženým závěrům, zkušenosti s hodnocením a aktuální doporučení do dalších let implementace přednesou předsedové Odborných panelů.

Tato setkání navazují na úvodní konference konané v Olomouci a Praze v letošním roce (program setkání v Brně i Praze je totožný).


Konferenční setkání určené zástupcům výzkumných organizací se uskuteční ve dvou termínech:

21. 5. 2018 na Masarykově univerzitě v Brně (13–18h)

27. 6. 2018 v budově Akademie věd ČR v Praze (13–18h)

Z kapacitních důvodů se již nelze registrovat na termín 27. 6. 2018 na Akademii věd ČR.

Vzhledem k velkému zájmu se uskuteční ještě další konferenční setkání, a to v pondělí 25. června 2018 od 13h v budově Ministerstva dopravy. Struktura i obsah setkání bude shodný - termín je stěžejně určený poskytovatelům a jejich výzkumným organizacím.

Máte-li zájem se zúčastnit, požádáme o Vaši registraci na e-mailovou adresu konference.rvvi@vlada.cz

 

Místa konání konference:

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií, posluchárna P31
Joštova 10, Brno

Akademie věd České republiky
Kancelář Akademie věd ČR, zasedací místnost č. 206
Národní 3, Praha 1