Ztráta pro českou vědu. Zemřela profesorka Jitka Moravcová, členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Ztráta pro českou vědu. Zemřela profesorka Jitka Moravcová, členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v pondělí 14. května zemřela nečekaně ve věku 67 let profesorka Jitka Moravcová.

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. byla profesorkou pro obor organické chemie na Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT v Praze. V letech 2000−2005 byla vedoucí tohoto ústavu, poté prorektorkou pro vědu a výzkum a proděkankou pro pedagogiku na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Ve svém výzkumu se po celou profesní kariéru zabývala sacharidy a jejich úlohou v mezibuněčné komunikaci s cílem intervence buněčného rozpoznávání, které by mohlo změnit přístup k léčení závažných onemocnění. Výzkumná témata na pomezí chemických a biologických oborů řešila v rámci řady národních i mezinárodních projektů.

Byla členkou řady vědeckých a odborných rad, řešitelkou projektů a školitelkou disertačních prací. Od roku 2015 byla členkou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Věnovala se dlouhodobě a neúnavně problematice hodnocení výzkumu, vývoje a inovací. Byla hlavní odbornou garantkou dvou Individuálních projektů MŠMT „IPN Mezinárodní audit systému VaVaI“ a „IPN Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI“. Profesorka Moravcová se stala významnou oporou při prosazení a implementaci hodnocení podle nové Metodiky 2017+, která pro český výzkum, vývoj a inovace znamená zásadní krok směrem k mezinárodním standardům.
„Paní profesorka byla pro nás všechny velkou a inspirující osobností. Ztráta Jitky Moravcové je pro mne osobně, pro celou naši Radu a také pro nastupující proces nového hodnocení výzkumu nenahraditelná. Věřme, že je pravda to, co říkal Stephen Hawking – energie se neztrácí, jen se transformuje,“  komentoval tuto smutnou událost 1. místopředseda Rady prof. Petr Dvořák.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 

K této smutné události sdílíme dále vyjádření VŠCHT v Praze a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 

https://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/2018/zemrela-profesorka-jitka-moravcova-clenka-rady-pro-vyzkum-vyvoj-a-inovace

http://www.msmt.cz/zemrela-profesorka-jitka-moravcova