Česká republika vs. svět

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY

ZA ROK 2016

Oborové bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentované Odbornými panely jsou jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním výstupem tohoto modulu budou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace, které jsou výzkumným organizacím zpřístupňovány v návaznosti na zveřejnění těchto oborových zpráv. 

V oborových bibliometrických zprávách jsou navíc identifikována česká pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších časopisech příslušných oborů. Z důvodu maximální transparentnosti jsou zveřejněny i výchozí bibliometrické analýzy nad daty WoS a Scopus, v přiložených souborech Excel pak veškeré výsledky, které do hodnocení vstoupily, a další podpůrné materiály.

Oborové bibliometrické analýzy jsou k dispozici ke stažení na adrese http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/