Výzkumy genomu pšenice a banánu jsou nadějí pro civilizaci. Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2018 získal prof. Jaroslav Doležel
Výzkumy genomu pšenice a banánu jsou nadějí pro civilizaci. Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2018 získal prof. Jaroslav Doležel

Národní cenu vlády Česká hlava získal pro tento rok mezinárodně vysoce uznávaný rostlinný genetik prof. Jaroslav Doležel. Na slavnostním galavečeru v neděli 25. listopadu 2018 obdržel toto nejvyšší vědecké vyznamenání v prostorách VŠE z rukou předsedy vlády Andreje Babiše, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Slavnostní akt, kterého se účastní celá řada osobností akademického a firemního prostředí, přenáší už tradičně Česká televize.


Národní cena vlády Česká hlava předána. Foto: Mikuláš Křepelka, archív Česká hlava PROJEKT


Národní cenu Česká hlava uděluje jedenkrát ročně vláda právě na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Cena je udělována od roku 2005 za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje a s jejím předáním spojeno finanční ocenění ve výši 1 mil. korun. 

„Vítězství bylo jednoznačné. Pan profesor Doležel splňuje všechny klíčové předpoklady. Přes čtvrt století dělá excelentní výzkum, je to vědec s vysokým mezinárodním přesahem a navíc motivuje mladou výzkumnou generaci, pro kterou je již dnes velkým vzorem. Zkoumání genetické informace uložené v DNA rostlin je navíc samo o sobě vzrušující téma a zásluhou pana profesora jsou tyto poznatky kultivovanou a populární formou předávány široké veřejnosti.“ dodává k volbě letošního laureáta místopředseda RVVI Karel Havlíček.

________________________________________________________________________________

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je vědeckým ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Profesor Doležel je vynikající vědec světového renomé, který se mimořádně zasloužil o českou vědu zejména v oblasti studia rostlinných chromozomů a o vědecký pokrok vůbec. 
Jaroslav Doležel založil nový obor genomiky, tzv. chromozomovou genomiku. Jako jeden z prvních na světě vypracoval metodu stanovení velikosti jaderného genomu rostlin pomocí tzv. průtokové cytometrie. Využitím unikátní metody izolace chromozomů přispěl k přečtení složitých genomů hospodářsky významných plodin, včetně pšenice. Vytvořil úspěšný program studia dědičné informace banánovníku, plodiny, jež má zásadní význam při zajišťování potravinové bezpečnosti stovek milionů lidí v rozvojových zemích tropů. Účastní se mezinárodních projektů zaměřených na šlechtění této důležité plodiny, kde zavádí nejnovější metody molekulární biologie. 
Výsledky bádání prof. Doležela byly publikovány v nejprestižnějších vědeckých časopisech, včetně Nature a Science. Jeho metody a jím navržená sestava standardů jsou celosvětově používané už více než čtvrt století.
I když je Doleželovým celoživotním zájmem badatelský výzkum, vždy se snažil o praktické uplatnění získaných výsledků. I proto koncipoval jeden z nejúspěšnějších programů Strategie AV 21 „Potraviny pro budoucnost“, jehož je koordinátorem. Program se věnuje popularizaci vědeckých výsledků a vědecké činnosti vůbec, podporuje řešení problémů souvisejících se zajištěním dostatku potravin a kvalitní výživy a urychluje přenos výsledků do praxe.
Od roku 2004 je Jaroslav Doležel členem Učené společnosti ČR a za své výsledky obdržel řadu prestižních ocenění.

 

Zdroj: TZ Rady pro výzkum, vývoj a inovace | 26. 11. 2018