Aktuální vydání bulletinu z 339. zasedání RVVI

Bulletin Rady pro výzkum, vývoj a inovace si můžete také stáhnout v pdf formátu.