Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky za podnikatelský sektor

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku / člena vědecké rady Technologické agentury ČR za podnikatelský sektor.

Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 28. února 2019 (včetně).

Celý text výzvy je k dispozici zde.