Dva roky hodnocení podle Metodiky 2017+
Dva roky hodnocení podle Metodiky 2017+

Hodnocení podle Metodiky 2017+ (M17+) přináší plastický obrázek o silných a slabých stránkách vědních oborů ČR v porovnání se světovým standardem a nově i EU15.

 

HODNOCENÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ ZA OBORY A VÝZKUMNÉ ORGANIZACE ZA 2 ROKY NA NÁRODNÍ ÚROVNI 
naleznete na stránce https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ZPRÁVY ZA 2 ROKY
s komentáři Odborných panelů a kompletními podkladovými materiály k dalšímu využití jsou k dispozici na stránce http://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory Kompletní výstupy z prvního roku implementace M17+ jsou nadále dostupné na těchto odkazech:

 1. Indikativní škálování všech výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány, výsledky tzv. tripartit https://bit.ly/2lSvU6 
 2. MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků  
  Oborové zprávy http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio 
  Zprávy za VO http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

 3. MODUL 2 – Bibliometrické analýzy  
  Oborové zprávy http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory  
  Zprávy za VO http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací můžete kontaktovat prostřednictvím společného e-mailu hodnoceniVaVai@vlada.cz.