Rada vlády vysoce ohodnotila výsledky spojené s investicemi do výzkumu a přijala doporučení Mezinárodní rady
Rada vlády vysoce ohodnotila výsledky spojené s investicemi do výzkumu a přijala doporučení Mezinárodní rady

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se společně s členy svého mezinárodního poradního orgánu sešla v pátek 25. října ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřila debata nad doporučeními expertů z Mezinárodní rady, a dále postupné kroky zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030. RVVI vysoce ohodnotila výši výdajů na vědu a výzkum podle zveřejněné zprávy ČSÚ za rok 2018.

V prvém bodě jednání přivítali členové RVVI experty z tzv. Mezinárodní rady, vyslechli a přijali jednotlivá doporučení tohoto poradního orgánu, který se sešel k pracovnímu jednání v prostorách Úřadu vlády s čelními zástupci Grantové a Technologické agentury, MŠMT a RVVI již ve čtvrtek 24. října.  

Předseda prof. Josef Michl zde tlumočil zájem členů Mezinárodní rady, aby bylo poskytované poradenství nápomocno růstu a zlepšování české vědy v různých jejích formách. Vyjádřil uspokojení, že mnohá z dosavadních doporučení se začínají implementovat. Jde zejména o důraz na kvalitu, zlepšení kvality českého výzkumu a vývoje obecně oproti dosavadnímu kvantitivnímu přístupu a dále úsilí o snížení zatěžující administrativy a v tom směru i podstatné zjednodušení života českých vědců.

Na tiskové konferenci u příležitosti 350. zasedání RVVI byli představeni nověji jmenovaní členové tzv. Mezinárodní rady Dr. Orna Berry a prof. Kian Lee Tan. Foto: Úřad vlády ČR (zleva J. Michl, K. Lee Tan, O. Berry, K. Havlíček)

Zasedání se poprvé osobně účastnili také dva nejnověji jmenovaní členové Mezinárodní rady. Dr. Orna Berry, emeritní Chief Scientist Státu Izrael, a prof. Kian Lee Tan, špičkový informatik ze Singapuru, zdůraznili, že konkurenceschopnost České republiky, která je malou zemí stejně jako Izrael a Singapur, je důsledně založena na lidském kapitálu. Shodně vyzdvihli zájem české vlády investovat v daném směru intenzivněji do vědy, zefektivnit systém řízení výzkumu a vývoje a přijímat odvážné výzvy založené na ekonomické rozvaze.  

Zasedání RVVI se v hlavní části dále opětovně věnovalo výsledkům plnění cílů Inovační strategie. Dobrou zprávou je podle vicepremiéra Havlíčka, který je zároveň místopředsedou Rady, zveřejnění zprávy ČSÚ k celkovým výdajům na VaVaI z předchozího týdne.

„Rada vlády tuto zprávu přijala a vysoce ohodnotila naše výsledky spojené s investicemi do vědy. Historicky poprvé došlo k překročení hranice 100 mld. Kč v celkových výdajích na výzkum a vývoj ze státních, evropských a soukromých podnikových zdrojů. Docílili jsme celkového sdruženého koeficientu (GERD) ve výši 1,93 % vůči HDP. Je to jediný smysluplný ukazatel výše investic do výzkumu, který referuje o schopnosti podpory ze strany vlády, schopnosti čerpání strukturálních fondů, tak i schopnosti českého podnikatelského prostředí, jež je přímými i nepřímými nástroji vládou podporováno. Tento rok jsme fakticky srovnali krok s EU, kde je průměr necelé 2 %. Dosáhli jsme absolutního rekordu a míříme na to, abychom v roce příštím dosáhli 2 % a v roce 2025 2,5 %,“ sdělil Karel Havlíček.

Z výstupů pravidelné pracovní schůzky garantů pilířů Inovační strategie dále vicepremiér Havlíček členy RVVI podrobněji informoval o konkrétních řešených cílech, jež jsou spojené mj. s budováním 5G sítě, umělou inteligencí, a zejména s aktuálně probíraným novým nastavením systému startupů, spin-offů a podnikatelských hubů, v nichž se  inkubují začínající technologické a inovativní firmy. Havlíček dále informoval o přijetí záměru vytvoření uceleného koncepčního systému, který zmapuje a zhodnotí fungování existujících inkubátorů, hubů a také akcelerátorů, které zřizuje Česká republika prostřednictvím agentury CzechInvest v zahraničí. V následujícím roce bude podle mezinárodně využívaných modelů vypracován systém hodnocení a následně také žebříček pro porovnání jejich výkonnosti, aktivit a nasazení v jednotlivých regionech včetně podpory rozvoje menších firem. „Konáme opět podstatný krok od kvantity k jednoznačné kvalitě,“ zdůraznil vicepremiér Havlíček.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI | 29. 10. 2019