Výstupy pracovního setkání s týmem Clarivate Analytics

V říjnu se ve Strakově akademii sešli k odborné rozpravě nad problematikou národního hodnocení podle Metodiky 2017+ zástupci Rady, Odboru RVVI a odborných panelů společně s manažery americké společnosti Clarivate Analytics. Zahraniční tým vedl Jonathan Adams, který je ředitelem ISI (Institute for Scientific Information, think-tank pro Web of Science) při Clarivate Analytics a zároveň se jako expert na evaluace účastní hodnocení i v jiných zemích.

Hodnocení podle Metodiky 2017+ na národní úrovni je podle Jonathana Adamse postaveno na správných principech. Tým Clarivate Analytics ocenil zejména vícedimenzionální přístup (na principu modulů) a  využití oborových panelů v  procesu hodnocení, a to jak na úrovni národní (M1–M2), tak na úrovni poskytovatelů (M3–M4).

Z hlediska hodnocení výsledků pak ocenil uplatnění „zlatého standardu“, tedy kombinaci peer review a bibliometrie. V  perspektivě dalšího rozvoje národního hodnocení byl široce diskutován způsob provádění citačních analýz pro účely tzv. velkého hodnocení. Dosavadní každoroční bibliometrie založená na rozložení publikací určitého oboru v  jednotlivých kvartilech a jeho porovnání s mezinárodními benchmarky odpovídá doporučení ISI vytvářet profily, tj. prezentovat data ve srovnávacích kontextech a pomocí distribucí, nikoliv pomocí souhrnných čísel/ indexů, které jsou v důsledku příliš redukcionistické. Daný přístup je vhodné zachovat i pro citační analýzy článků, které se stanou součástí bibliometrických zpráv v rámci velkého hodnocení. Výsledkem cenného společného jednání bylo také přizvání k výměně zkušeností se zahraničními kolegy odpovědnými za realizaci hodnocení ve Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.  

Jednání se za českou stranu mj. účastnili hlavní koordinátor hodnocení Michael Šebek, člen RVVI Štěpán Jurajda a vedoucí Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jan Marek, za předsedy Odborných panelů poté Stanislav Kozubek.