Druh možnosti využití patentu jiným subjektem

Kód Popis
A K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
N Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)
P Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Sdílejte na: