Dodávky dat do RIV v roce 2006

P ř í k l a d y   v y p l n ě n í   ú d a j ů   j e d n o z n a č n ě   u r č u j í c í c h   d o d á v k u   d a t

Některé údaje v příkladech jsou fiktivní a slouží pro ilustraci vyplnění informací o dodavateli dodávky dat do RIV a předkladateli výsledků v dodávce dat do RIV. Jsou uvedeny příklady vyplnění pro jednotlivé typy předkladatelů. Údaje D14 až D22 v oddíle "Informace o dodávce dat" nejsou v příkladech uváděny, jejich vyplnění je zřejmé a nezávislé na typu předkladatele.

1. Dodavatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá ČVUT jako celek s IČ 68407700:

D20: MSM
D04: I
D05: MSM
D23: VVS
D06: 68407700
D24: nevyplní se
D07: České vysoké učení technické
D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28,, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:_____/
Jméno dodávky dat: RIV06-MSM-68407700,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

2.a Dodavatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá Stavební fakulta ČVUT (je uvedena v "Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV" s přiděleným kódem 21110 )

D20: MSM
D04: J
D05: MSM
D23: VVS
D06: 68407700
D24: nevyplní se
D07: České vysoké učení technické
D25: nevyplní se
D08: 21110
D09: Stavební fakulta
D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:21110/
Jméno dodávky dat: RIV06-MSM-21110___,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

2.b Dodavatelem je GAČR, dodávku dat předkládá Stavební fakulta ČVUT (je uvedena v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV s přiděleným kódem 21110 ):

D20: GA0
D04: J
D05: MSM
D23: VVS
D06: 68407700
D24: nevyplní se
D07: České vysoké učení technické
D25: nevyplní se
D08: 21110
D09: Stavební fakulta
D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:21110/
Jméno dodávky dat: RIV06-GA0-21110___,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

3. Dodavatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá soukromá firma EMI s.r.o s IČ 12345678 (není uvedena v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV):

D20: MSM
D04: I
D05: nevyplní se
D23: POO
D06: 12345678
D24: nevyplní se
D07: EMI
D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/12345678:_____/
Jméno dodávky dat: RIV06-MSM-12345678,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

4. Dodavatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba Jan Diviš, RČ 560901456, místo pobytu Praha 2 Vinohradská 38, PSČ 12000 (není uveden v "Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV"):

D20: MPO
D04: O
D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
D26: OCR
D10: Diviš
D11: Jan
D12: 520901456
D21: nevyplní se
D27: Vinohradská 38
D28: 12000
D29: Praha 2
D30: nevyplní se

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/DIVIS___:_____/
Jméno dodávky dat: RIV06-MPO-DIVIS___,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

5. Dodavatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba s IČ (podnikatel) Ivo Žák, IČ 22222222 (není uveden v "Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV"):

D20: MPO
D04: I
D05: nevyplní se
D23: FOI
D06: 22222222
D24: nevyplní se
D07: Ivo Žák
D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/22222222:_____/
Jméno dodávky dat: RIV06-MPO-22222222,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

6. Dodavatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba - cizinec - John Smith, Angličan, nar. 4.5.1969 (nemá přiděleno RČ), místo pobytu GB, Londýn PSČ 3040506070, Garden square 345/I78 (není uveden v "Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV")

D20: MPO
D04: O
D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
D26: CIZ
D10: Smith
D11: John
D12: 690504
D21: GB
D27: Garden square 345/I78
D28: 3040506070
D29: Londýn
D30: GB

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/SMITH___:_____/
Jméno dodávky dat: RIV06-MPO-SMITH___,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

7. Dodavatelem je GA, dodávku dat předkládá ASTRA, organizace cizího státu (Francie), není uvedena v "Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV":

D20: GA0
D04: I
D05: nevyplní se
D23: OCS
D06: nevyplní se
D24: nevyplní se
D07: ASTRA
D25: FR
D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

 Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/FR______:_____/
Jméno dodávky dat: RIV06-GA0-ASTRA___,vv.xml, kde vv je verze dodávky.

8. Dodavatelem je MO, jedná se o dodávku výsledků s upravenými údaji (kód důvěrnosti výsledků v dodávce R12 = U). Veškeré údaje o předkladateli (kterým je organizační jednotka), jejichž obsah může být upraven (viz. pokyny o vyplnění údajů v záznamech označených kódem důvěrnosti U, jsou vyplněny jako upravené):

D20: MO0
D04: J
D05: nevyplní se
D23: VVS
D06: *
D24: nevyplní se
D07: *  Pozn. za úvodním znakem * může být příp. uveden text nahrazující název subjektu
D25: nevyplní se
D08: *
D09: *  Pozn. za úvodním znakem * může být příp. uveden text nahrazující název organizační jednotky
D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/********:******/
Jméno dodávky dat: RIV06-MO0-YYYYYYYY,vv.xml, kde vv je verze dodávky a YYYYYYYY je souvislý řetězec alfanumerických znaků bez diakritiky

Upozornění

  • osmice znaků na 11. až 18. místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV 
  • jméno dodávky dat musí být v rámci daného dodavatele jedinečné, tj. nesmí být za stejného dodavatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

Sdílejte na: