Informace ze 200. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Jubilejní 200. zasedání Rady mělo slavnostní ráz, bylo uspořádáno v prostorách Hrzánského paláce na Hradčanech a jeho součástí byla tisková konference.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Problematika VaV na MO (přizván ministr obrany)

Rada schválila stanovisko k poskytování podpory výzkumu a vývoje organizačním jednotkám Ministerstva obrany a vzala na vědomí “Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti Ministerstva obrany na léta 2005-2009” s tím, že žádá Ministerstvo obrany, aby do koncepce zapracovalo prvky, které povedou k propojení výzkumu a vývoje v působnosti Ministerstva obrany a českého průmyslu. Zároveň Rada požádala ministra obrany, aby zajistil podporu výzkumu a vývoje ve své kompetenci podle zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005 a aby nezbytné změny promítl do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2006 a návrhu střednědobého výhledu na roky 2007 – 2008. Tyto návrhy předloží Radě jednotliví správci rozpočtových kapitol do 25. února 2005. Rada také doporučila, aby Ministerstvo obrany připravilo optimalizaci financování výzkumu a vývoje ve své působnosti.

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

Rada schválila “Zprávu o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004” s přílohami, ve kterých jsou uvedeny údaje o institucích a jejich výsledcích podle Informačního systému výzkumu a vývoje z datových zdrojů Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje, Centrální evidence výzkumných záměrů a Rejstříku informací o výsledcích. Instituce, které řešily projekty resp. výzkumné záměry v daném období byly hodnoceny podle “Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků” na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644. “Zpráva u o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004” obsahuje i doporučení pro úpravu “Metodiky” pro rok 2005 a je zveřejněna na www.vyzkum.cz.

Dlouhodobé základní směry výzkumu

Rada schválila, aby šest návrhů DZSV: Molekulární biologie, biomedicína a biotechnologie; Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů; Materiálový výzkum; Výzkum pro konkurenceschopné strojírenství; Informační společnost; Bezpečnostní výzkum bylo rozesláno do meziresortního připomínkového řízení před předložením vládě.

Zástupci Rady pro výběr kandidátů do Oborových komisí Grantové agentury ČR

V souladu se Statutem Oborových komisí GA ČR Rada jmenovala své zástupce do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v oborových komisích GA ČR pro technické, přírodní, lékařské, společenské a zemědělské vědy.

Hodnocení výzkumných záměrů

Rada schválila druhé stanovisko k hodnocení výzkumných záměrů. Zveřejněno bude na stránkách www.vyzkum.cz.

Národní cena vlády České republiky Česká hlava

Rada schválila návrh pravidel pro udělování ceny vlády za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje a návrh statutu pro udělování této ceny. Návrh “Národní ceny vlády České republiky Česká hlava”  bude předložen na schůzi vlády.

Sdílejte na: