Role subjektu (právnické osoby, fyzické osoby s IČ, organizační složky ČR) na projektu

 

KódPopis
PV Subjekt je příjemcem
P Subjekt  je příjemcem, ale řešení projektu zajišťuje organizační jednotka
SV Subjekt je dalším účastníkem
S Subjekt je dalším účastníkem, ale řešení projektu zajišťuje organizační jednotka
Z Žádná účast (role) subjektu  na projektu
KV Subjekt je garantujícím / koordinujícím příjemcem (u projektu s více příjemci)
K Subjekt je garantujícím / koordinujícím příjemcem (u projektu s více příjemci), řešení projektu zajišťuje organizační jednotka subjektu

Sdílejte na: