Kód důvěrnosti údajů dodaných do CEZ

 

Kód Popis
C Předmět řešení výzkumného záměru podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.), ale název a anotace a u ukončeného nebo zastaveného výzkumného záměru zhodnocení výsledku řešení dodané do CEZ jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
S Úplné a pravdivé údaje o výzkumném záměru nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
U Předmět řešení výzkumného záměru je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o výzkumném záměru jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

Sdílejte na: