Druh výsledku

KódPopis
JČlánek v odborném periodiku
BOdborná kniha
CKapitola resp. kapitoly v odborné knize
DČlánek ve sborníku
VVýzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
PPatent
SPrototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
ZPoloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
AAudiovizuální tvorba
MUspořádání (zorganizování) konference
WUspořádání (zorganizování) workshopu
EUspořádání (zorganizování) výstavy
OOstatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
FVýsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
RSoftware
NCertifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
HPoskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
GTechnicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)

Sdílejte na: