Příznak vztahu autora k příjemci, který předkládá výsledek resp. jehož organizační jednotka předkládá výsledek

 

KodPopis
A Autor je domácím autorem (domácí autor je autor, který výsledku dosáhl řešením projektu nebo výzkumného záměru v rámci pracovněprávního vztahu k příjemci, který předkládá výsledek přip. jehož organizační jednotka předkládá výsledek)
N Autor neni domácím autorem

Sdílejte na: