Důvod odvolání veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Kód Popis
VRP Nebyly podány žádné návrhy projektů
VRV Z podaných návrhů projektů nebyl žádný vybrán
VRS Z podaných návrhů projektů byl vybrán vítěz / vítězové, účelové prostředky ze SR nebyly přiděleny (tj. nedošlo k uzavření žádné smlouvy ani vydání rozhodnutí)
VRD Do 2. stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nepostoupil žádný návrh projektu
VRZ Došlo k podstatné změně okolností, za nichž byla veřejná soutěž vyhlášena, kterou nemohl poskytovatel předvídat
VRN Pominuly důvody pro pokračování veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
VXX Jiný případ nepřidělení účelových prostředků ze SR ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Sdílejte na: