Dodávky dat do RIV v roce 2005

Příklady vyplnění údajů jednoznačně určujících dodávku dat

Některé údaje v příkladech jsou fiktivní a slouží pro ilustraci vyplnění informací o poskytovateli dodávajícím dodávku dat do RIV a subjektu předkládajícím výsledky v dodávce dat do RIV. Jsou uvedeny příklady vyplnění pro jednotlivé typy příjemců předkládajících výsledky do RIV. Údaje D14 až D22 nejsou v příkladech uváděny, jejich vyplnění je zřejmé a nezávislé na typu příjemce.

1. Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá ČVUT jako celek (je uvedeno v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV s přiděleným kódem 21000)

D20: MSM
D04: I
D05: MSM
D23: VVS
D06: 68407700
D24: nevyplní se
D07: České vysoké učení technické
D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28,, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:_____/ Jméno dodávky dat: 210005v.xml, kde v=verze dodávky

2.a Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá ČVUT za Stavební fakultu (je uvedena v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV s přiděleným kódem 21110 )

D20: MSM
D04: J
D05: MSM
D23: VVS
D06: 68407700
D24: nevyplní se
D07: České vysoké učení technické
D25: nevyplní se
D08: 21110
D09: Stavební fakulta
D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:21110/ Jméno dodávky dat: 211105v.xml, kde v=verze dodávky dat 1, … , 9, a, … , z

2.b Poskytovatelem je GAČR, dodávku dat předkládá ČVUT za Stavební fakultu (je uvedena v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV s přiděleným kódem 21110 )

D20: GA0
D04: J
D05: MSM
D23: VVS
D06: 68407700
D24: nevyplní se
D07: České vysoké učení technické
D25: nevyplní se
D08: 21110
D09: Stavební fakulta
D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:21110/ Jméno dodávky dat: 211105v.xml, kde v=verze dodávky dat 1, … , 9, a, … , z

3. Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá soukromá firma EMI s.r.o s IČO 12345678 (není uvedena v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV)

D20: MSM
D04: I
D05: nevyplní se
D23: POO
D06: 12345678
D24: nevyplní se
D07: EMI
D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/12345678:_____/
Příklad jména dodávky dat: emi005v.xml, kde v=verze dodávky dat 1, … , 9, a, … , z

Upozornění
 • pětice znaků na 1.až 5.místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
 • jméno dodávky dat musí být v rámci daného poskytovatele dodávajícího data do RIV jedinečné, tj. nesmí být za stejného poskytovatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

4. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba Jan Diviš, RČ 560901456, místo pobytu Praha 2 Vinohradská 38, PSČ 12000 (není uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV)

D20: MPO
D04: O
D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
D26: OCR
D10: Diviš
D11: Jan
D12: 520901456
D21: nevyplní se
D27: Vinohradská 38
D28: 12000
D29: Praha 2
D30: nevyplní se

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/DIVIS___:_____/
Příklad jména dodávky dat: divis5v.xml, kde v=verze dodávky 1, … ,9, a, … , z

Upozornění
 • pětice znaků na 1.až 5.místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
 • jméno dodávky dat musí být v rámci daného poskytovatele dodávajícího data do RIV jedinečné, tj. nesmí být za stejného poskytovatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

5. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba s IČO (podnikatel) Ivo Žák, IČO 22222222 (není uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV)

D20: MPO
D04: I
D05: nevyplní se
D23: FOI
D06: 22222222
D24: nevyplní se
D07: Ivo Žák
D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/22222222:_____/
Příklad jména dodávky dat: zak005v.xml, kde v=verze dodávky 1, … ,9, a, … , z

Upozornění
 • pětice znaků na 1.až 5.místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
 • jméno dodávky dat musí být v rámci daného poskytovatele dodávajícího data do RIV jedinečné, tj. nesmí být za stejného poskytovatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

6. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba – cizinec - John Smith, Angličan, nar. 4.5.1969 (nemá přiděleno RČ), místo pobytu GB, Londýn PSČ 3040506070, Garden square 345/I78 (není uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV)

D20: MPO
D04: O
D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
D26: CIZ
D10: Smith
D11: John
D12: 690504
D21: GB
D27: Garden square 345/I78
D28: 3040506070
D29: Londýn
D30: GB

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/SMITH___:_____/
Příklad jména dodávky dat: smith5v.xml, kde v=verze dodávky 1, … , 9, a, … , z

Upozornění
 • pětice znaků na 1.až 5.místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
 • jméno dodávky dat musí být v rámci daného poskytovatele dodávajícího data do RIV jedinečné, tj. nesmí být za stejného poskytovatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

7. Poskytovatelem je GA, dodávku dat předkládá ASTRA, organizace cizího státu (Francie), není uvedena v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV

D20: GA0
D04: I
D05: nevyplní se
D23: OCS
D06: nevyplní se
D24: nevyplní se
D07: ASTRA
D25: FR
D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/FR______:_____/
Příklad jména dodávky dat: astra5v.xml, kde v=verze dodávky 1, … ,9, a, …, z

Upozornění
 • pětice znaků na 1.až 5.místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
 • jméno dodávky dat musí být v rámci daného poskytovatele dodávajícího data do RIV jedinečné, tj. nesmí být za stejného poskytovatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

8. Poskytovatelem je MO, jedná se o dodávku výsledků s upravenými údaji (kód důvěrnosti výsledků v dodávce R12 = U). Veškeré údaje o předkladateli (kterým je organizační jednotka), jejichž obsah může být upraven (viz. pokyny o vyplnění údajů v záznamech označených kódem důvěrnosti U, jsou vyplněny jako upravené.

D20: MO0
D04: J
D05: nevyplní se
D23: VVS
D06: *
D24: nevyplní se
D07: * Pozn. za úvodním znakem * může být příp. uveden text nahrazující název subjektu
D25: nevyplní se
D08: *
D09: * Pozn. za úvodním znakem * může být příp. uveden text nahrazující název organizační jednotky
D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní

Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/********:******/
Příklad jména dodávky dat: yyyyy5v.xml, kde v=verze dodávky dat 1, … , 9, a, … , z.

Upozornění
 • pětice znaků na 1.až 5.místě názvu dodávky dat musí být odlišná od kódů uvedených v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
 • jméno dodávky dat musí být v rámci daného poskytovatele dodávajícího data do RIV jedinečné, tj. nesmí být za stejného poskytovatele dodáno více dodávek dat se stejným jménem.

Sdílejte na: