Usnesení z 208. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, konaného dne 9. prosince 2005.

Schválení programu

Rada schvaluje program 208. zasedání.

 

1. Zápis z 207. zasedání

Usnesení:

Rada schvaluje zápis ze 207. zasedání.

 

A1)      Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1405 k návrhu na převzetí tokamaku COMPASS D z UKAEA Culham, Velká Británie, Ústavem fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky

Usnesení:

A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1405 k návrhu na převzetí tokamaku COMPASS D z UKAEA Culham, Velká Británie, Ústavem fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky.

 

A2)      Usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1518 k Analýze stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005

Usnesení:

A2.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 23. prosince 2005 č. 1518 k Analýze stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005.

 

A3)      Usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1486 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky

Usnesení:

A3.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1486 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky.

 

A4)      Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky – vypořádání připomínkového řízení

Usnesení:

A4.      Rada bere na vědomí informaci o vypořádání připomínkového řízení k „Návrhu na jmenování člena předsednictva GA ČR“.

 

A5)      Zápisy z jednání OK RVV

a)      pro vědy živé přírody

b)      pro vědy neživé přírody a inženýrství

Usnesení:

A5.      Rada bere na vědomí zápisy z jednání OK RVV

a)      pro vědy živé přírody;

b)      pro vědy neživé přírody a inženýrství.

 

A6)      Plenary meeting of the National Councils for S&T Policy - informace

Usnesení:

A6.      Rada bere na vědomí informaci o přípravě plenárního zasedání Národních poradních orgánů pro výzkum a vývoj a jejich sekretariátů vlád členských zemí EU.

 

 

 

 

A7)      Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – výstupy z IS VaV

Usnesení:

A7.      Rada bere na vědomí informaci o ukončení první etapy hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – výstupy z IS VaV.

 

A8)      Memorandum účastníků semináře „Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006-2015)“

Usnesení :

A8.      Rada bere na vědomí Memorandum účastníků semináře „Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006-2015)“.

 

A9)      Cestovní zpráva z 6. Evropského fóra Národních etických komisí

Usnesení:

A9.      Rada bere na vědomí cestovní zprávu z 6. Evropského fóra Národních etických komisí.

 

A10)    Hutchinsonova zpráva (2004/2254(INI)-prozatímní znění

Usnesení:

A10.    Rada bere na vědomí Hutchinsonovu zprávu (2004/2254(INI)–prozatímní znění.

 

B1)      Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

a)      Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

b)      Návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

Usnesení:

B1.      Rada

a)      schvaluje principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009;

b)      schvaluje návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009 rozšířené o doc. Ježka a prof. Wilhelma.

 

B2)      Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 – jmenování zpravodaje

a)      Postdoktorské grantové projekty

b)      Standartní grantové projekty

c)      Grantové projekty EUROCORES

Usnesení:

B2.       Rada jmenuje zpravodajem „Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007“ doc. RNDr. F. Ježka, CSc.

 

B3       Změny ve financování NPV I a grantových projektů Grantové agentury Akademie věd České republiky

a)      Dopis dr. Rákosníka - předsednictvo Akademické rady

b)      Návrh odpovědi dr. Blažky

Usnesení:

B3.       Rada bere na vědomí změny ve financování NPV I a grantových projektů Grantové agentury Akademie věd České republiky.

 

B4)      Různé

a)      Informace o projektu CESAR

Usnesení:

B4.       Rada bere na vědomí informaci o projektu CESAR.

 

Sdílejte na: