Příprava operačního programu "Výzkum a vývoj pro inovace"

 

Vláda na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy na svém jednání dne 2.4.2008 schválila Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007 - 2013.
Materiál, jak byl vládou projednán, je v přiložených dokumentech:


 

Otevření 6. kola screeningu projektů pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Dne 2.11.2007 byla na www stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněna informace o 6. kole screeningu projektů OP VaVpI, včetně pokynů a aplikace pro sběr údajů. Uzávěrka je stanovena na 11.11.2007. Další podrobnosti, včetně informací o předkládání údajů, jsou k dispozici pouze na www stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Evropská unie. 


Aktuální informace (23.9.2007): Vzhledem k tomu, že budoucí uchazeči Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace nemají o současném stavu jeho přípravy dostatek informací (resp. mají k nim značně nerovnoměrný přístup), rozhodla se Rada pro výzkum a vývoj zveřejnit  ty dokumenty, které má k dispozici. V přiložených dokumentech je uvedeno:


 

 

 

Aktuální informace k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na www stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to na stránce http://www.msmt.cz/eu/dokumenty-k-operacnimu-programu-vavpi.  


 

 

 

Vláda dne 15. listopadu 2006 svým usnesením č. 1302 schválila 14 operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 - 2013, mj. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.   


 Ve dnech 14. července až 31. srpna 2006 proběhlo 5. kolo screeningu budoucích projektů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace strukturálních fondů EU 2007-13. Souhrnné výsledky screeningu jsou uvedeny v příloze - v souboru č. 7 na konci této stránky, budoucí uchazeči postupně individuálně obdrží i srovnání svého návrhu s průměrem dané oblasti podpory.  

 

Dne 14. července 2006 bylo vyhlášeno další kolo screeningu projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace (pro všechny velikosti projektů a pro všechny, kteří se účastnili minulých kol i nové uchazeče). Podrobné informace naleznete v příloze č. 6 a na web stránkách MŠMT, kde je nová aplikace pro poskytnutí údajů o projektech. Údaje v aplikaci je možné nyní postupně doplňovat a upravovat, kompletní údaje musí být vloženy do 31.srpna 2006, kdy screening končí.  


Vláda dne 28. června 2006 projednala návrhy operačních programů pro strukturální fondy EU 2007 až 2013, včetně operačního programu "Výzkum a vývoj pro inovace" (OP VaVpI) - viz příloha 5. Ve druhém pololetí 2006 budou tyto návrhy projednávány s Evropskou komisí a zároveň bude pokračovat příprava navazujících (implementačních) dokumentů. U OP VaVpI její součástí bude i další, páté kolo screeningu, které proběhne cca od poloviny července do konce srpna 2006. O vyhlášení screeningu budou všichni zúčastnění informováni. 


Výsledky květnového screeningu OP VaVpI byly vyhodnoceny (příloha č. 3) a všem, kteří se ho účastnili byly společně s poděkováním zaslány informace o jeho projektu. Nově je veřejně přístupná souhrnná informace s komentářem - dokument  "Přehledná struktura oblastí OP VaVpI k 13.6.2006" (3. etapa vyhodnocení květnového screeningu OP VaVpI) - v přílohách pod č. 4.


EK zveřejnila sice stále neschválené, ale prakticky definitivní texty návrhu pěti nařízení týkajících se podmínek čerpání prostředků z evropských fondů ("strukturální fondy") v letech 2007 až 2013. Texty návrhu nařízení jsou k dispozici v češtině v souboru v přílohách pod č. 2


Dne 22. května 2006 proběhlo na MŠMT veřejné projednávání návrhu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Prezentace z vystoupení dr. Blažky je k dispozici v příloze 1.


V přiložených souborech naleznete:

  • Souhrnné výsledky 5. kola screeningu OP VaVpI červenec - srpen (příloha 7)
  • Podklady pro screening OP VaVpI červenec-srpen 2006 (příloha 6)
  • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace projednaný vládou dne 21.6.2006  (příloha 5)
  • Přehledná struktura oblastí OP VaVpI k 13. 06. 2006 (příloha 4) 
  • Prezentace výsledků screeningu 12. - 25. května 2006 (příloha 3)
  • Nařízení EK týkající se podmínek čerpání prostředků z evropských fondů  (příloha 2)
  • Prezentace z veřejného projednání návrhu OP VaVpI z 22.5.2006 (příloha 1)

 

Sdílejte na:

Přílohy