Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů je jedním z odborných a poradních orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které Rada ustavuje podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů navazuje na činnost dosavadní Komise pro hodnocení výsledků výzkumu, kterou ustavila Rada pro výzkum a vývoj na svém 225. zasedání, konaném dne 14. září 2007 jako svůj stálý pracovní orgán podle článku 8 Statutu Rady.

Činnost Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů se řídí jejím statutem a jednacím řádem (text těchto dokumentů odpovídá právní úpravě před nabytím účinnosti zákona č. 110/2009 Sb., na jejich novelizaci se pracuje).

Sdílejte na: