Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

 

Rada pro výzkum a vývoj, na základě usnesení ze svého 228. zasedání, připravila a schválila na svém 229. zasedání dne 11. ledna 2008 "Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR".

Materiál definuje tyto cíle Reformy a jejich naplnění:

  • provázanost výzkumu, vývoje a inovací;
  • systém podpory VaV;
  • státní správa VaVaI;
  • excelence ve VaV;
  • programy VaV;
  • výzkumné organizace;
  • pracovníci ve VaVaI;
  • mezinárodní spolupráce ve VaV.

Rada pro výzkum a vývoj současně uložila předsednictvu a sekretariátu Rady, na základě diskuse k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, předložit návrh Reformy ve formě materiálu pro schůzi vlády k projednání na 230. zasedání Rady dne 8. února 2008.

Materiál "Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR", jak byl projednán Radou pro výzkum a vývoj, je v přiloženém dokumentu.

 

Sdílejte na:

Přílohy