Návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice

 

Rada pro výzkum a vývoj projednala a schválila materiál Návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, který vychází ze závěrů jednání Rady ze dne 11. ledna 2008.

Zpracovaný materiál bude následně postoupen do meziresortního připomínkového řízení s datem pro podávání připomínek do 26. února 2008. Po projednání jeho výsledků na 231. zasedání Rady dne 14. března 2008 bude návrh předložen vládě ČR.

Materiál "Návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR", jak byl projednán Radou pro výzkum a vývoj, je v přiloženém dokumentu (viz příloha 1). Přílohou materiálu je Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice (viz příloha 2).


Sdílejte na:

Přílohy