Aplikace a dotazník pro tvorbu Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice

 

 

V souladu s harmonogramem přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice (viz Postup přípravy Seznamu) je v současné době aplikace již mimo provoz - údaje o časopisech již nelze vkládat ani odesílat.

Další postup (vyhodnocení a zveřejnění) bude probíhat v souladu s uvedeným harmonogramem.

V Praze dne 4.4.2008

Sdílejte na: