Příprava Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

 

Výzva Rady pro výzkum a vývoj, zveřejněná 29. února 2008

Rada pro výzkum a vývoj, vedena snahou o zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, a reagující na situaci z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007, se rozhodla vytvořit seznam recenzovaných periodik vydávaných v České republice, kterým není přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor.

Tento seznam bude Radou využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku. Zařazení jednotlivých periodik (časopisů) na seznam bude podmíněno splněním kritérií, která zahrnují požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací, a podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Zohledňováno dále bude zejména zařazení periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání periodika, jazyk publikovaných prací a historie periodika.

Z toho důvodu si Rada dovoluje touto cestou vyzvat redakce a vydavatele časopisů, které jsou vydávány v České republice, aby se aktivně zapojily do tvorby tohoto seznamu vyplněním elektronického dotazníku - sekce Aplikace pro vyplnění údajů.

Velmi si budeme vážit Vaší spolupráce a dovolujeme si Vám za ni předem poděkovat a vyjádřit naději, že se nám podaří vzájemně předejít možným nedorozuměním.

Rada pro výzkum a vývoj

 


  • Postup přípravy Seznamu (viz Příloha) - dokument obsahuje kritéria pro tvorbu seznamu a harmonogram přípravy
  • Aplikace pro vyplnění údajů - dotazník - v souladu s harmonogramem přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice (viz Postup přípravy Seznamu) je v současné době aplikace již mimo provoz - údaje o časopisech již nelze vkládat ani odesílat


Sdílejte na:

Přílohy