Změny ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací

 

Vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj schválila dne  20. října 2008 svým usnesením č. 1305 Návrh změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací.

Materiál je v přiložených souborech.

  1. Usnesení vlády ze dne 20. října 2008 č. 1305 + přílohy
  2. Předkládací zpráva 
  3. Materiál Návrh změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací (ve znění předloženém na jednání vlády)

Sdílejte na:

Přílohy