Schéma XML 2009

 

Rada pro výzkum a vývoj na svém 236. zasedání dne 10. 10. 2008 schválila změny údajů předávaných do IS VaV pro rok sběru 2009. Tato změna má dopad na struktury XML schémat.   

Přiložený soubor obsahuje popis XML formátu (určeno pro administrátory - ve formátu ZIP, 18 kB). 

Zveřejněno: 1. 12. 2008

Sdílejte na:

Přílohy