Poddruh výsledku druhu H

 

Kód  Popis
A  Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
B  Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislatívní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
C  Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

Sdílejte na: