Druh soutěže

 

 Kód  Popis

 VS

 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

 VZ

 Veřejná zakázka podle zákona č. 199/1994 Sb., podle zákona č. 40/2004 Sb., nebo podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 M2

 Dvoustranná dohoda o mezinárodní spolupráci

 RP

 Spolufinancování projektu Rámcového programu EK

 PR

 Program podpory podle § 6 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

 OP

 Spolufinancování projektu operačního programu ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti EU

 VL

  Projekt schvalovaný vládou ČR (u programu velkých infrastruktur pro VaVaI)

Sdílejte na: