Způsob využití patentu nebo vzoru

 Kód Popis
 A  Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem
 B  Patent nebo vzor je využíván na základě uzavřené licenční nebo obdobné smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem

Sdílejte na: