Informace z 253. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 28. května 2010 v 10,00 hod. v Kramářově vile

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se poprvé od jmenování nových členů usnesením vlády č. 360 ze dne 10. května 2010 sešla na slavnostním zasedání v Kramářově vile.
Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Fischer na úvod předal jmenovací dekrety novým členům Rady, kterými byli jmenováni:
Ing. Karel AIM, CSc.
Doc. Ing. Jiří CIEŃCAŁA, CSc.
Prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr.h.c.
Prof. PhDr. Petr FIALA, Ph.D.
Ing. Zbyněk FROLÍK
Prof. Ing. Vladimír HAASZ, CSc.
Prof. RNDr. Václav HAMPL, DrSc.
Prof. Ing. Rudolf HAŇKA, MA, PhD.
Prof. RNDr. Pavel HOBZA, DrSc.
Prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc.
Ing. Pavel KAFKA, dr.h.c.
PhDr. Miroslava KOPICOVÁ
Ing. Jaroslav MÍL, MBA
Doc. RNDr. Karel OLIVA, Ph.D.
Prof. RNDr. Tomáš OPATRNÝ, Dr.
Prof. Ing. Karel POSPÍŠIL, Ph.D., MBA

Dále předseda Rady, předseda vlády Ing. Fischer. předložil návrh programu zasedání, poté členy Rady pozval na slavnostní oběd.

Body programu diskusního zasedání 253. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace:
Názory členů na fungování Rady a na způsob práce Rady
Diskuse o odpovědnosti místopředsedů Rady
Informace a diskuse k stálým hostům na zasedání Rady
Informace o činnosti komisí a jejich aktuálním složení
Volba předsedy bioetické komise
Priority práce Rady pro příští období (diskuze o činnosti Rady v horizontu do konce roku)
Rozhodnutí o případné změně termínů dalších jednání Rady (včetně prázdninových termínů)
Informace k Jednacímu řádu Rady a harmonogramu práce Rady

Sdílejte na: