Zápis z 262. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 25. února

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 263. zasedání dne 25. března 2011 schválila zápis z 262. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy