Zápis z 263. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 25. března 2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 264. zasedání dne 29. dubna 2011 schválila zápis z 263. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy