Zápis z 264. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 29. dubna 2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 265. zasedání dne 27. května 2011 schválila zápis z 264. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy