Typ podpory pro příjemce (CEA)


Kód

Popis

SPVV  Podpora specifického vysokoškolského výzkumu podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.
VOZV

 Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.

MZSP  Podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.

Sdílejte na: