Podtyp podpory pro příjemce (CEA)


Kód

Popis

PGM  Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast ČR v mezinárodních programech VaVaI
ORG  Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast ČR v mezinárodních organizacích VaVaI

Sdílejte na: